responsive

طراحی،تحلیل،مشاوره و اجرای شبکه های بی سیم و سیمی

شرکت بهپردازان به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در استان قم و استان های همجوار ،در زمینه اجرا و راه اندازی شبکه های رایانه ای در مقیاس های مختلف و مبتنی بر استاندارد های معتبر بین المللی توانسته به عنوان یکی از وزنه های اثر گذار در توسعه شبکه ، به بازار داخلی معرفی گردد

responsive

طراحی،تحلیل،مشاوره و پیاده سازی سیستم های تلفن مبتنی بر شبکه و سانترال

شرکت بهپردازان به عنوان یکی از نخستین شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان ،و پیشگام در زمینه تکنولوژی های روز توانست با بهره گیری از متخصصان کارآمد و با سرمایه گذاری در زمینه دانش سیستم هایی مبتنی بر شبکه voipآن را به صوورت بومی و با استفاده از تکنولوژی های روز و با توجه به نیاز کارفرما ارائه دهد.

responsive

خدمات تخصصی و نگهداری سرویس های 24*7

شرکت بهپردازان با بهره گیری از کارشناسان خبره ،تمامی خدمات و سرویس های یک شبکه رایانه ای از پایین ترین سطوح اجرایی غیرفعال تا خدمات مربوط به راه اندازی سرویس های فعال شبکه را به صورت 24 ساعته و 7 روز در هفته به مشتریان خود ارائه می دهد.

responsive

طراحی،تحلیل،مشاوره و اجرای شبکه های بی سیم و سیمی

شرکت بهپردازان به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در استان قم و استان های همجوار ،در زمینه اجرا و راه اندازی شبکه های رایانه ای در مقیاس های مختلف و مبتنی بر استاندارد های معتبر بین المللی توانسته به عنوان یکی از وزنه های اثر گذار در توسعه شبکه ، به بازار داخلی معرفی گردد

responsive

طراحی،تحلیل،مشاوره و پیاده سازی سیستم های تلفن مبتنی بر شبکه و سانترال

شرکت بهپردازان به عنوان یکی از نخستین شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان ،و پیشگام در زمینه تکنولوژی های روز توانست با بهره گیری از متخصصان کارآمد و با سرمایه گذاری در زمینه دانش سیستم هایی مبتنی بر شبکه voipآن را به صوورت بومی و با استفاده از تکنولوژی های روز و با توجه به نیاز کارفرما ارائه دهد.

responsive

خدمات تخصصی و نگهداری سرویس های 24*7

شرکت بهپردازان با بهره گیری از کارشناسان خبره ،تمامی خدمات و سرویس های یک شبکه رایانه ای از پایین ترین سطوح اجرایی غیرفعال تا خدمات مربوط به راه اندازی سرویس های فعال شبکه را به صورت 24 ساعته و 7 روز در هفته به مشتریان خود ارائه می دهد.

شبکه ای نو،نگرشی نو

و ما معتقدیم بر این اصول پایدار بوده ایم

بهپردازان داده های شی گرا

پروژه های اخیری که اجرا کرده ایمما به پروژه هایمان افتخار می کنیم

مشتریان عزیز ما که به همگی افتخار می کنیم

client client client