استخدام

جذب نیرو در شرکت بهپردازان

شرکت بهپردازان داده های شی گرا

همواره در حال جذب نیرو های فنی ، متخصص و کارآموز بوده است .

این شرکت به منظور تکمیل کادر خود از افراد فنی و متخصص جویای کار دعوت به کار می نماید.

آدرس ایمیل جهت ارسال رزومه و ارتباط با ما:

behpardazanhiring@gmail.com

after